09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,920,000
 • Bán 7,050,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23265.00
 • AUD16545.54
 • CAD18360.26
 • CHF23672.64
 • CNY3507.34
 • DKK3343.96
 • EUR25115.95
 • GBP29351.12
 • HKD2993.50
 • INR309.66
 • JPY184.14
 • KRW19.22
 • KWD78278.25
 • MYR5333.97
 • NOK2445.75
 • RUB435.67
 • SAR6394.32
 • SEK2382.20
 • SGD16979.16
 • THB683.17
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền